تولد

گام های زندگی ام برداشته شدند

و من بیست ساله شدم...

اندک اندک جمع مستان می رسند/ اندک اندک می پرستان می رسند

دل نوازان نازنازان در رهند/ گل عذاران از گلستان می رسند

اندک اندک زین جهان هست و نیست /نیستان رفتند و هستان می رسند